MIEJSKO - GMINNY ŻŁOBEK w DALESZYCACH

Plan Dnia

6.30 – 9.00
- Jak to miło się spotkać ponownie z Wami Milusińscy – schodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne z rodzicami.
- Gimnastyka co dzień rano da ci siłę doskonałą – ćwiczenia poranne, zajęcia rytmiczno – ruchowe.
- Bardzo lubimy zabawy – swobodne zabawy dzieci.
- Pora umyć ręce, dbamy o higienę – czynności samoobsługowe, higieniczne w łazience. Przygotowanie do śniadania

9.00 – 9.30
- A teraz coś dla brzuszka – śniadanie.
- Żłobkowicze zdobywają różne umiejętności – zajęcia dydaktyczne.
- Pięknie i zdrowo żyć w zgodzie z przyrodą – spacery, wycieczki, zajęcia na świeżym powietrzu.

10.00 – 11.30
- „Gdy pada i wieje, wichura szaleje…” – wolimy zostać w sali.
- Szalone pomysły – rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, tematyczne, ruchowe, gry planszowe, układanki. Czynności samoobsługowe, opiekuńcze, organizacyjne.
- A teraz coś dla brzuszka – obiadek.
- Pora umyć ręce, dbamy o higienę – czynności samoobsługowe, higieniczne w łazience. Przygotowanie do leżakowania.

11.30 – 14.30
- A, a, a kotki dwa…szare bure obydwa – leżakowanie.
- Coś dla ducha – kto ma uszy niechaj słucha – wyrabianie u dzieci zainteresowań książką, motywacji do słuchania bajek, opowiadań, wierszy.

14.30 – 16.30
- zabawy własne, czynności organizacyjno-porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.