zlobek gora       O NAS

       Miejsko-Gminny Żłobek w Daleszycach dysponuje 47 miejscami dla dzieci w wieku od 5 miesięcy do 3 roku życia.Zapewniamy opiekę w trzech grupach, w których opiekujemy się dziećmi w zbliżonym wieku. Nasze propozycje to głównie zabawa połączona z edukacją i troskliwą opieką.


      W naszym żłobku dzieci:

1. Uczą się samodzielności – staramy się uczyć samodzielnego spożywania posiłków, sprzątania zabawek po skończonej zabawie, itp.

2. Nawiązują nowe kontakty – uczymy je pokonywania nieśmiałości i wstydliwości.

3. Uczą się funkcjonowania w grupie oraz współpracy – uczymy zasad zachowania w grupie, podpowiadamy, na czym polega współpraca.

4. Rozwijają wszechstronnie swoje talenty – uczymy je wierszyków, piosenek, prowadzimy zajęcia plastyczne, gimnastyczne.

5. Uczą się odpowiedzialności za siebie i za innych - uczymy dbać o siebie i wzajemne bezpieczeństwo, kształtujemy i utrwalamy nawyki bycia odpowiedzialnym.