Kadra Miejsko - Gminnego Żłobka w Daleszycach

Dyrektor - Małgorzata Wojciechowska

Opiekunki:
Agnieszka Baltyn
Natalia Ostrowska
Renata Salczyńska
Justyna Kosela
Paulina Zaród
Magdalena Ozimina
 

Ponadto w funkcjonowaniu żłobka pomagają:
Pracownik administracyjno-biurowy: Sylwia Pietrzyk
Położna: Aleksandra Stępień