"Dzień troche inny niż wszystkie" - próbna ewakuacja w żłobku

ewakuacja zlobek004Dnia 23 września 2016r. w naszym żłobku miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.
 
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Daleszyc przyjechali do naszego żłobka, aby obserwować jak uczestnicy ewakuacji na sygnał słowny opuścili budynek wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi poza teren żłobka. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale żłobka i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek. Przed budynkiem złobka czekała na dzieci miła niespodzianka - samochód ratowniczy Straży Pożarnej, który wzbudził ogromny zachwyt.
 
W próbnej ewakuacji wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci z 3 grup żłobkowych tj. 21 oraz cały personel placówki – 12 osób dorosłych. Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, gdyż odgrywają dużą rolę społeczną.
Już od najmłodszych lat oswajają uczestników oraz opiekunki i pracowników obsługi do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca zabawy i pracy.